Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 523

ke zrušení usnesení Rady městské části č. 78 ze dne 4. 2. 2004 k pronájmu nevyužívané prádelny v domě Roháčova 97/1502 nájemci Scena.cz o. p. s.

Rada městské části

 

 

I.         r u š í

 

usnesení Rady městské části č. 78 ze dne 4. 2. 2004 k pronájmu nevyužívané prádelny v domě Roháčova 97/1502 nájemci Scena.cz o. p. s.

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části