Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 521

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            zápis č. 14 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 8. 8. 2005

             

 

II.        s c h v a l u j e

 

            doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části

            1. výběrové řízení č. 201

            2. volné nebytové prostory – využití pro VŘ

            3. žádosti o přidělení nebytového prostoru

            4. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

            5. žádosti o změnu nájemní smlouvy

            6. žádost o výměnu ateliéru

            7. žádost o převod nájemní smlouvy

            8. ukončení nájmu, výpovědi

            9. různé

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části