Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 518

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 26. 5. 2005 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou

-    manželům XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX

- doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 26. 5. 2005 k výměně bytu v Domě s pečovatelskou službou  paní XXXXXXXXXX

 

 

II.        s o u h l a s í

 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 106, 2+k.k., I. kategorie v 6. patře DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu neurčitou s manželi XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX

- s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 33, 1+0, I. kategorie ve 2. patře DPS Krásova 4, Praha 3 na dobu neurčitou s paní XXXXXXXXXXX

(osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze tohoto usnesení)

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucí OBNP

            1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části


 

 

Login