Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 514

k akci „TAHÁK“ – nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 konané dne 1. 9. 2005 od 15,00 hod. do 18,00 hod., organizátoři: 96. PS Veselí medvědi, 78. skupina Skalka, 147. PS Galaxie, 117. PS Kalich, DDM Ulita

Rada městské části

 

I.         s o u h l a s í

 

            s akcí „TAHÁK“ – nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 konané dne 1. 9. 2005 od 15,00 hod. do 18,00 hod., organizátoři: 96. PS Veselí medvědi, 78. skupina Skalka, 147. PS Galaxie, 117. PS Kalich, DDM Ulita

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucí OOS

            1.1. zaslat toto usnesení pořadatelům akce

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části