Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 513

k akci „den Ozonu“ – nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 konané dne 16. 9. 2005 od 16,00 hod. do 21,45 hod., organizátor Youth and Environment Europe se sídlem v Praze

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

            s akcí „den Ozonu“ – nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 konané dne 16. 9. 2005 od 16,00 hod. do 21,45 hod., organizátor Youth and Environment Europe se sídlem v Praze

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucí OOS

            1.1. zaslat toto usnesení pořadatelům akce

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části