Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 512

k akci „Čtyři a čtvrt míle Žižkovem“ – parkování automobilů účastníků akce na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 dne 8. 10. 2005 od 12,00 hod. do 14,00 hod.

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s parkováním automobilů účastníků akce na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 dne 8. 10. 2005 od 12,00 hod. do 14,00 hod.

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucí OOS

            1.1. zaslat toto usnesení pořadatelům akce

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části