Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 19. 10. 2005 č. 633

k záměru prodeje bytových domů s pozemky – III. etapa privatizace domovního fondu

Rada městské části

 

I.         s c h v a l u j e

 

záměr prodeje bytových domů s pozemky – III. etapa privatizace domovního fondu dle současných platných Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených Městské části Praha 3 – III. etapa privatizace

 

            k. ú. Žižkov:

            čp.   537 s pozemkem p. č. 4093                                Biskupcova 22

            čp. 1733 s pozemkem p. č. 4042/1                             Biskupcova 31

            čp. 1732 s pozemkem p. č. 4041                                Biskupcova 33

            čp. 2444 s pozemkem p. č. 4009                                Biskupcova 49

            čp. 2392 s pozemky p. č. 3620/3 a 3648                    Biskupcova 95

            čp.   742 s pozemkem p. č. 1143                                Bořivojova 78

            čp. 1684 s pozemkem p. č. 1099                                Čajkovského 29

            čp. 1645 s pozemkem p. č. 1470/3                             Jagellonská 28, Radhošťská 15

            čp. 1142 s pozemkem p. č. 2185/1                             Koněvova 105

            čp. 1819 s pozemkem p. č. 2191                                Koněvova 133

            čp.   764 s pozemkem p. č. 1190                                Krásova 14

            čp.   697 s pozemkem p. č. 64/1                                 Kubelíkova 13

            čp. 1155 s pozemkem p. č. 1415                                Kubelíkova 44

 

            k. ú. Vinohrady:

            čp. 2425 s pozemkem p. č. 2522                                Bořivojova 9

            čp. 2380 s pozemkem p. č. 3576                                Písecká 19

            čp. 2252 s pozemkem p. č. 3765                                Soběslavská 29

            čp.   524 s pozemky p. č. 3683, 3684                         Šrobárova 19

            čp. 2460 s pozemky p. č. 3676/1, 3676/2                   Šrobárova 21

            čp. 2391 s pozemky p. č. 3685, 3686                         Šrobárova 23

            čp. 1695 s pozemkem p. č. 3572                                Vinohradská 152

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucí OOS

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu §36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

 

Login