Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 19. 10. 2005 č. 632

k návrhu na pořízení změny územního plánu v rozsahu funkčních změn dle přiložené dokumentace „MO úsek Malešice – Spojovací, podklad pro změnu Územního plánu, týkající se na území MČ Praha 3 pozemků v úseku od ulice Českobrodské do úrovně jarovského sídliště, č. parc. 2840, 2892/1, /2, 4369/1, 2890/1, /2, /3, /7, /11, 2893, 2894, 2901, 2902, 2914/1, 2917, 2931/160, /281, /282, /283 a /290 v k. ú. Žižkov. Návrh se dotýká i dalších souvisejících pozemků na území MČ P9 a MČ P10 v oblasti Jarova“

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            doporučení Výboru pro územní rozvoj ZMČ ze dne 3. 10. 2005

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

návrh na pořízení změny územního plánu hlavního města Prahy jejich pořizovatelem Odborem územního plánu MHMP dle přílohy tohoto usnesení

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty

1.1. písemně požádat Odbor územního plánu MHMP o projednání návrhu požadované změny dle přílohy včetně tohoto usnesení, která obsahuje stanovisko RMČ P3

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

Login