Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 19. 10. 2005 č. 631

k MŠ Sudoměřská – rozšíření zahrady – II. etapa

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

            s rozšířením zahrady MŠ Sudoměřská 54, Praha 3

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

zadat realizaci firmě STŘECHMONT s. r. o., Na Úlehli 760/14, 140 00 Praha 4, IČO 27156613 za cenu 787 888,29 Kč vč. DPH

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo

 

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi městské části

 

            3. M. Českému, starostovi městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

 

Login