Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 14. 12. 2005 č. 765

ke svěření výběru projektanta a průběžného inženýringu k pořízení dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí na hromadné podzemní garáže Městské části Praha 3 v lokalitě Škroupovo náměstí

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

1. svěřit zpracování doporučení k výběru projektanta pro kompletní pořízení dokumentace pro posouzení vlivu staveb na životní prostředí a dokumentace k územnímu řízení podzemních garáží včetně jejich projednání pro lokalitu Škroupovo náměstí (ve variantě automatického parkovacího systému se zakladačem dle doporučení komise dopravní RMČ ze dne 30. 11. 2005) specializované firmě Inženýring dopravních staveb a. s. tak, aby Rada městské části mohla na základě takového doporučení, obsahujícího současně i návrh smlouvy o dílo, projektanta vybrat transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu obvyklou v místě plnění

 

2.    svěřit specializované firmě Inženýring dopravních staveb a. s. také průběžný inženýring v průběhu kompletního pořízení dokumentace pro posouzení vlivu staveb na životní prostředí a dokumentace k územnímu řízení včetně jejich projednání pro podzemní garáže v lokalitě Škroupovo náměstí

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucímu OÚR

1.1. objednat zpracování doporučení k výběru projektanta i zadání kompletního pořízení dokumentace pro posouzení vlivu staveb na životní prostředí a dokumentace k územnímu řízení včetně jejich projednání pro lokalitu Škroupovo náměstí specializované  firmě  Inženýring  dopravních staveb  a. s.  v nabídnuté  ceně  ve výši

       231 100 Kč bez DPH, což je 275 000 Kč včetně DPH 19 %

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části


 

 

 

 

Login