Usnesení rady ze dne 14. 12. 2005 č. 764

k realizaci ochranných nátěrů budov proti sprejerům

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

            se záměrem realizace ochranných nátěrů budov proti sprejerům v roce 2006

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucímu OTSMI

2.1. předložit návrhy na rozsah předpokládaných prací na vybraných budovách v majetku a správě Městské části Praha 3

 

            2. řediteli SKM Praha 3, a. s.

2.1. předložit návrhy na rozsah předpokládaných prací na budovách ve správě  SKM Praha 3, a. s. včetně finanční rozvahy 

 

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části