Usnesení rady ze dne 14. 12. 2005 č. 762

k mandátní smlouvě na Úklid chodníků – oblast I a II, Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s uzavřením mandátní smlouvy na Úklid chodníků – oblast I a II, Praha 3 s firmou TEST s. r. o., Slezská 844/96, 130 00 Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení       

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat uvedenou smlouvu o dílo

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části