Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 738

ke vzorům kupních smluv k prodeji bytových domů s pozemky zařazených do III. etapy privatizace domovního fondu

Rada městské části

 

 

I.         d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

            schválit

vzorové kupní smlouvy k prodeji bytových domů s pozemky zařazených do III. etapy privatizace domovního fondu, vypracované JUDr. Veselým, které jsou přílohou tohoto usnesení č. 1, 2, 3

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

Login