Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 737

k návrhu mimořádných odměn ředitelům organizací, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3 za splnění úkolů v roce 2005

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

            odměny ředitelům organizací dle přílohy, která není veřejnou součástí

 

            1. paní XXXXXXXXX, ředitelce Ošetřovatelského domova Praha 3

            2. panu XXXXXXXXXX, řediteli Pečovatelské služby Praha 3

            3. panu XXXXXXXXX, řediteli Integračního centra Zahrada v Praze 3

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucí OSV

            1.1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

 

            2. ekonomům v jednotlivých organizacích

            2.1. vyplatit schválené výše odměn

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

Login