Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 735

k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1156/10, 1156/12, 1156/13, 1156/15 a 1156/16 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

            schválit

žádost o svěření pozemků parc. č. 1156/10, 1156/12, 1156/13, 1156/15 a 1156/16 v k. ú. Žižkov, Praha 3

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty

1.1. předložit žádost o svěření výše citovaných pozemků k projednání Zastupitelstvu městské části

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

Login