Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 734

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

            schválit

            změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace, která je přílohou tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

Login