Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 730

k Pravidlům prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. v domech čp. 2533/20 a 2534/22 s pozemky parc. č. 2639/61, 2639/62, 2639/215, 2639/216 a 2639/217 vše v k. ú. Žižkov – K Lučinám 20, 22, Praha 3

Rada městské části

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            Pravidla prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. v domech čp. 2533/20 a 2534/22 s pozemky parc. č. 2639/61, 2639/62, 2639/215, 2639/216 a 2639/217 vše v k. ú. Žižkov – K Lučinám 20, 22, Praha 3, která jsou přílohou č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení

 

 

II.        d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

            schválit

           

Pravidla prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. v domech čp. 2533/20 a 2534/22 s pozemky parc. č. 2639/61, 2639/62, 2639/215, 2639/216 a 2639/217 vše v k. ú. Žižkov – K Lučinám 20, 22, Praha 3

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty

1.1. předložit výše citovaná Pravidla prodeje Zastupitelstvu městské části k projednání

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

Login