Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 719

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

zápis č. 19 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 23. 11. 2005

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

            doporučení bytové komise Rady městské části

1. žádosti o prodloužení nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou

2.  žádosti cizinců se statutem uprchlíka

3.  žádost o souhlas s likvidací uskladněných věcí, resp. s vyklizením bytu

4.  žádosti o slevu na nájemném, resp. prominutí poplatků z prodlení, resp. prominutí úhrady nájemného

5.  žádosti o výměnu bytu, resp. výměnu bytu za jiný

6.  žádosti o nájem bytu

7.  různé

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

Login