Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 718

k odměnám ředitelům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

návrh zástupce starosty Městské části Praha 3, pana Ing. Bohuslava Nigrina, na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

            odměny ředitelům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. příspěvkovým organizacím

            1.1. zajistit vyplacení odměny

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

Login