Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 715

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

doporučení   sociální  a  zdravotní  komise  Rady  městské  části  ze  dne

22. 9. 2005 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou

manželům XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

II.        s o u h l a s í

 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 97, 2+k.k., I. kategorie v 6. patře DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu neurčitou s manželi  XXXXXXXXXXXXXXXXX
(osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze tohoto usnesení)

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucí OBNP

            1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

Login