Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 713

k celoročnímu úklidu vybraných lokali MČ Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s prováděním celoročního úklidu vybraných lokalit MČ Praha 3 na základě mandátní smlouvy

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

zadat realizaci firmě Veros Praha spol. s r. o., U Průhonu 29/42, 170 000 Praha 7, IČO 25604601 za cenu 982 713 Kč vč. DPH za rok

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat mandátní smlouvu

 

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            2.1. předložit mandátní smlouvu k podpisu starostovi Městské části Praha 3

 

            3. M. Českému, starostovi městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

Login