Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 697

k úpravě rozpočtu roku 2005

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2005 o účelové neinvestiční dotace poskytnuté prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2005 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucímu OE

            1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. a II. tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

Login