Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 696

k úpravě rozpočtu roku 2005

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

1. úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2005 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.  rozpis neinvestičních příspěvků na pokrytí nákladů na přímé vzdělávání dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucímu OE

            1.1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

            2. vedoucímu OŠ

            2.1. podepsat příslušné platební poukazy dle bodu I., 2. tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

Login