Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 689

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

zápis č. 20  ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 14. 11. 2005

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

            doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části

            1. žádost o prodloužení nájemní smlouvy

            2. žádosti o změnu nájemní smlouvy

            3. žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy

            4. žádost o podnájem

            5. žádosti o snížení nájemného

            6. žádosti o výměnu garážového stání

            7. ukončení nájmu, výpovědi

            8. stížnost

            9. různé

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

Login