Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 19. 1. 2005 č. 71

k Mandátní smlouvě na komplexní realizaci prodeje bytových jednotek v domech K Lučinám 3, 5, 7, K Lučinám 11, 13, 15, K Lučinám 17, 19, 21, K Lučinám 4, 6, 8, K Chmelnici 3, 5, 7, Praha 3, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh Mandátní smlouvy na komplexní realizaci prodeje bytových jednotek v domech K Lučinám 3, 5, 7, K Lučinám 11, 13, 15, K Lučinám 17, 19, 21, K Lučinám 4, 6, 8, K Chmelnici 3, 5, 7, Praha 3, k. ú. Žižkov dle zákona č. 72/94 Sb. mezi Městskou částí Praha 3 a Realitní kanceláří Sever, s. r. o., který je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
návrh Mandátní smlouvy na komplexní realizaci prodeje bytových jednotek v domech K Lučinám 3, 5, 7, K Lučinám 11, 13, 15, K Lučinám 17, 19, 21, K Lučinám 4, 6, 8, K Chmelnici 3, 5, 7, Praha 3, k. ú. Žižkov dle zákona č. 72/94 Sb. mezi Městskou částí Praha 3 a Realitní kanceláří Sever, s. r. o.

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat mandátní smlouvu

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části

Login