Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 19. 1. 2005 č. 69

k záměru prodeje bytových jednotek dle zák. 72/94 Sb. v domech čp. 2492/3, 2493/5, 2494/7 s pozemky parc. č. 2639/52, 2639/53, 2639/54 a pozemky parc. č. 2639/55, 2639/56, 2639/212 vše v k. ú. Žižkov – K Chmelnici 3, 5, 7, Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
záměr prodeje bytových jednotek dle zák. 72/94 Sb. v domech čp. 2492/3, 2493/5, 2494/7 s pozemky parc. č. 2639/52, 2639/53, 2639/54 a pozemky parc. č. 2639/55, 2639/56, 2639/212 (vzniklé na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku) vše v k. ú. Žižkov – K Chmelnici 3, 5, 7, Praha 3

II.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části

Login