Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 19. 1. 2005 č. 67

k záměru prodeje bytových jednotek dle zák. 72/94 Sb. v domech čp. 2464/11, 2465/13, 2466/15 s pozemky parc. č. 2639/39, 2639/40, 2639/41 a pozemky parc. č. 2639/37, 2639/38, 2639/211 vše v k. ú. Žižkov – K Lučinám 11, 13, 15, Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
záměr prodeje bytových jednotek dle zák. 72/94 Sb. v domech čp. 2464/11, 2465/13, 2466/15 s pozemky parc. č. 2639/39, 2639/40, 2639/41 a pozemky parc. č. 2639/37, 2639/38, 2639/211 (vzniklý na základě oddělovacího geometrického plánu) vše v k. ú. Žižkov – K Lučinám 11, 13, 15, Praha 3

II.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části

Login