Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 19. 1. 2005 č. 66

k záměru prodeje bytových jednotek dle zák. 72/94 Sb. v domech čp. 2486/4, 2487/6, 2488/8 s pozemky parc. č. 2639/44, 2639/45, 2639/46, 2639/207, 2639/208, 2639/209 a pozemky parc. č. 2639/42, 2639/43, 2639/206 vše v k. ú. Žižkov – K Lučinám 4, 6, 8, Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
záměr prodeje bytových jednotek dle zák. 72/94 Sb. v domech čp. 2486/4, 2487/6, 2488/8 s pozemky parc. č. 2639/44, 2639/45, 2639/46, 2639/207, 2639/208, 2639/209 a pozemky parc. č. 2639/42, 2639/43, 2639/206 vše v k. ú. Žižkov – K Lučinám 4, 6, 8, Praha 3
(pozemky parc. č. 2639/206, 207, 208, 209 vzniklé na základě geometrického plánu na rozdělení pozemku)

II.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části

Login