Usnesení rady ze dne 18. 5. 2005 č. 367

k vyřazení dvou uchazečů z konkurzu na ředitele příspěvkové organizace, Praha 3, Základní škola, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

Rada městské části 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

zápis z jednání konkurzní komise na ředitele Základní školy, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

vyřazení dvou uchazečů z konkurzu, kteří nevyhovují požadavkům podle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí:

1) PhDr. Jaroslav Petrus, Na Květnici 800, Praha 4 (§ 3 písm. d)

2) Mgr. Božena Palusgová, DiS, Přístavní 1246/39, Praha 7 (§ 3 písm. d)

 

   

Ing. Bohuslav  N i g r i n          Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části