Usnesení rady ze dne 20. 4. 2005 č. 305

k umístění stavby úprava oplocení a vjezdové brány na p. p. č. 25 a 4335 k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

  

I.         s c h v a l u j e

 

umístění stavby úprava oplocení a vjezdové brány na p. p. č. 25 a 4335 k. ú. Žižkov, Praha 3

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat shora citovaný souhlas s umístěním stavby úprava oplocení a vjezdové brány na p. p. č. 25 a 4335 k. ú. Žižkov, Praha 3

 

         Ing. Bohuslav  N i g r i n                                         Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části                               starosta městské části