Usnesení rady ze dne 20. 4. 2005 č. 303

ke změně člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2400

Rada městské části

  

I.         o d v o l á v á

 

            členku konkurzní komise:         Milenu Kozumplíkovou – MČ Praha 3

 

II.        j m e n u j e

 

            člena konkurzní komise:                       Ing. Daniela Reisiegela – MČ Praha 3

 

         Ing. Bohuslav  N i g r i n                                         Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části                               starosta městské části