Usnesení rady ze dne 20. 4. 2005 č. 302

ke změně člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685

Rada městské části

  

I.         o d v o l á v á

 

            členku konkurzní komise:         Milenu Kozumplíkovou – MČ Praha 3

 

II.        j m e n u j e

 

            člena konkurzní komise:         Ing. Daniela Reisiegela – MČ Praha 3

 

         Ing. Bohuslav  N i g r i n                                         Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části                               starosta městské části