Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 20. 4. 2005 č. 296

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Koněvova 190/2393

Rada městské části

  

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádost xxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Koněvova 190/2393, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Rady městské části č. 400 ze dne 19. 5. 2004

 

 

II.        s o u h l a s í

 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 153 258 Kč placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

 

         Ing. Bohuslav  N i g r i n                                         Milan  Č e s k ý

    zástupce starosty městské části                               starosta městské části

Login