Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 27. 7. 2005 č. 508

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Jana Želivského 13/2386 xxxxxxxxxxxxx

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost xxxxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Jana Želivského 13/2386, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením  Rady městské části č. 132 ze dne 18. 2. 2004

 

 

II.        s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou a to od 1. 10. 2005 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 72 410 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

Login