Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 27. 7. 2005 č. 505

k revitalizaci Rajské zahrady – dokumentace pro Územní řízení

Rada městské části

 

I.         s o u h l a s í

 

1.   se zpracováním dokumentace pro Územní řízení pro akci   „Revitalizace Rajské zahrady“

 

2.    s vypracováním polohopisného a výškopisného zaměření prostor Rajské zahrady

 

II.        s c h v a l u j e

 

1.    zadat vypracování dokumentace pro Územní řízení firmě xxxxxxxxxx, IVAN PLICKA STUDIO, nám. Jiřího z Lobkovic 18, 130 00       Praha 3, IČO 25094122 za cenu 280 000 Kč bez DPH

 

2.    zadat zaměření geodetické kanceláři xxxxxxxxxx – GeHo, Chodská  27, 120 00 Praha 2, IČO 12263265 za cenu do 58 000 Kč bez DPH

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucímu OTSMI

1.1.    společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo na dokumentaci pro Územní řízení

 

1.2.  objednat geodetické zaměření

 

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi městské části

 

            3. M. Českému, starostovi městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

Login