Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 27. 7. 2005 č. 504

k projektové dokumentaci – Obnova a výsadba uličních stromořadí – V. etapa

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

se zpracováním projektové dokumentace – Obnova a výsadba uličních stromořadí – V. etapa

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

zadat zpracování dokumentace firmě    Jena – zahradní architektura, středisko projekce, Kostelní 1503, 170 00 Praha 7, IČO 16471636, za cenu 291 550 Kč včetně DPH

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu

 

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            2.1. předložit příslušnou smlouvu k podpisu starostovi městské části

 

            3. M. Českému, starostovi městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

Login