Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 27. 7. 2005 č. 502

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            zápis č. 13 ze zasedání Bytové komise rady městské části ze dne 20. 7. 2005

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

1.    doporučení Bytové komise Rady městské části

 

                   1.1.        Žádosti cizinců se statutem uprchlíka

       1.2.        Prodloužení doby   nájmu, resp. uzavření  nájemní  smlouvy na  dobu neurčitou

       1.3.        Žádost o výměnu bytu, resp. výměnu bytu za větší

       1.4.        Žádost o prominutí dluhu

       1.5.        Žádosti o nájem bytu

       1.6.        Různé

       dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

2.    aby se výlučným nájemcem bytu č. 6, K Lučinám 2465/13, stala pan xxxxxxxxxxx, vnučka žadatelky pí xxxxxxxxxxxxx. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxje ukončení nájemního vztahu s původní nájemkyní s tím, že zůstane spoluuživatelkou předmětného bytu

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

Login