Usnesení rady ze dne 29. 6. 2005 č. 483

k pověření p. Ing. Bohuslava Nigrina, zástupce starosty, zastupováním Městské  části  Praha  3  na  jednání  valné hromady Viktoria Žižkov, a. s. dne 30. 6. 2005

Rada městské části 

 

I.         p o v ě ř u j e

 

p. Ing. Bohuslava Nigrina, zástupce starosty, zastupováním Městské  části  Praha  3  na  jednání  valné hromady Viktoria Žižkov, a. s. dne 30. 6. 2005

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. Ing. B. Nigrinovi, zástupci starosty

1.1. písemně informovat Radu městské části a Zastupitelstvo městské části o jednání valné hromady Viktoria Žižkov a. s.  dne 30. 6. 2005

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části