Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 29. 6. 2005 č. 482

k opravám chodníků v ulicích K Chmelnici, K Lučinám, V Domově

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

stanoviska Odboru ekonomického ÚMČ P3 a Odboru rozpočtu MHMP k přímému financování oprav chodníků z rozpočtu MČ Praha 3, která jsou  přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        s o u h l a s í

 

1. s provedením oprav chodníků v ulicích K Chmelnici, K Lučinám, V Domově

2.    s cenou ve výši do 550 000 Kč včetně 19% DPH

3.    s převodem těchto investičních prostředků na TSK hl. m. Prahy, která je správcem místních komunikací a akci technicky zabezpečí

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucímu OD

1.1. dopracovat další technické podmínky akce ve spolupráci s TSK hl. m. Prahy a dalšímu dotčenými organizacemi

1.2.    ve spolupráci s TSK hl. m. Prahy vypracovat návrh smlouvy o převedení investičních prostředků a zabezpečení díla¨

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

Login