Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 29. 6. 2005 č. 479

k výmalbě chodeb Žižkovské radnice

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

            s výmalbou chodeb Žižkovské radnice, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

zadat realizace firmě ISCO spol. s r. o., Střešovická 906/66, 162 00 Praha 6, IČO 64946126 za cenu 220 168 Kč vč. DPH

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo

 

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi městské části

 

            3. M. Českému, starostovi městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části

 

Login