Usnesení rady ze dne 29. 6. 2005 č. 457

k návrhu Smlouvy o zajištění přístřeší

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s uzavřením Smlouvy o zajištění přístřeší mezi Městskou částí Praha 3 a firmou BENEŠ TEPPZOS, s. r. o., se sídlem Na Rozcestí 6/1434, Praha 9, zastoupenou prokuristou Mgr. E. Benešem (xxxxxxxxxx, Praha 3, Biskupcova 46/1630, 5. podlaží), která je uvedena v příloze tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat smlouvu, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části