Usnesení rady ze dne 29. 6. 2005 č. 456

k prodeji vozidla zn. Felicia SPZ AHC 45-56 autobazaru

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s prodejem vozidla zn. Felicia SPZ AHC 45-56 autobazaru AUTO JAROV, s. r. o. za nabídnutou cenu 40 000 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            1.1. předložit kupní smlouvu k podpisu starostovi městské části

 

            2. M. Českému, starostovi městské části

            2.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části