Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 23. 3. 2005 č. 228

k prodeji pozemku parc. č. 1648/16 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
- usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 22 ze dne 12. 2. 2004, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení
- dopis předsedy Družstva Křišťanova 1789/17 ze dne 7. 3. 2005, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej pozemku parc. č. 1648/16 v k. ú. Žižkov, Družstvu Křišťanova 1789/17, IČ 27231097 za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 300 000 Kč

III.  u k l á d á
1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání

Ing. Bohuslav N i g r i n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty                  starosta městské části
Login