Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 4. 2. 2004 č. 99

k návrhu na pořízení změny územního plánu “Změna funkčního využití pozemku, parc. č. 3541/31 k. ú. Žižkov, ležícího na území MČ Praha 3, ze současné funkce PP - parky a parkově upravené plochy na OC – čistě obytné, nebo OV – všeobecně obytné”

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
požadavek Výboru pro územní rozvoj ZMČ ze dne 19. 1. 2004

II.  n e s o u h l a s í
s podaným návrhem na pořízení změny územního plánu hlavního města Prahy u jejich pořizovatele SÚRM MHMP dle přílohy tohoto usnesení, která obsahuje i stanovisko Rady městské části

III.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty
1.1. zaslat toto stanovisko Rady městské části Magistrátu hl. m. Prahy

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části

Login