Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 4. 2. 2004 č. 97

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 2 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 22. 1. 2004

II.  s c h v a l u j e
1. žádosti o výměnu bytu za jiný v tomtéž domě
2. žádosti o souhlas s umístěním sídla firmy v bytě
3. prodloužení nájemní smlouvy
4. žádosti o přechod nájmu bytu
5. žádost o podnájem bytu
6. žádosti o přidělení bytu
7. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části

Login