Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 4. 2. 2004 č. 95

k výzvě na veřejnou zakázku dle ust. § 49a, zákona o zadávání veřejných zakázek – Modernizace telefonní ústředny Úřadu městské části Praha 3 a jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. s výzvou více zájemcům dle ust. § 49a, zákona o zadávání veřejných zakázek na modernizaci telefonní ústředny Úřadu městské části Praha 3, jež je přílohou tohoto usnesení
2. s obesláním výzvy těmto firmám:
1. KEY, a. s., Molitorovská 9, 100 00 Praha 10, IČO 00248053
2. Spojmont Brno, s. r. o., Táborská 235/144, 61500 Brno, IČO 15548341
3. Robert Bosh, s. r. o., divize Tenovis, Pod Višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4, IČO 43872247
4. Brotel, s. r. o., U Kavalírky 514/3, 150 00 Praha 5, IČO 25101757
5. TELEMONT, a. s., Krčská 47, 140 00 Praha 4, IČO 00537683

II.  u k l á d á
1. J. Brychovi, koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. písemně seznámit členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek s jejich jmenováním, místem a časem konání komise
2. vedoucímu OHS
2.1. zaslat výzvu výše uvedeným firmám

III.  j m e n u j e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: členové (náhradníci)
1. Nigrin Bohuslav Ing. (Louša Jiří Ing.)
2. Reisiegel Daniel Ing. (Pecha Ondřej Bc.)
3. Plíva Jan (Barešová Andrea Mgr.)
4. Zeman Marek MUDr. (Klokočka Jaroslav)
5. Kozumplíková Milena (Polanecký František)

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části

Login