Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 4. 2. 2004 č. 92

k žádosti o navýšení počtu strážníků Městské policie na území MČ Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. analýzu ”Dohled nad dodržováním pravidel zóny placeného stání na území MČ Praha 3”, zpracovanou xxxxxxxxxx, ředitelem OŘ Praha 3
2. tisk: 4518 Rady hlavního města Prahy k záměru na zřízení zón placeného stání na území MČ Praha 1, 2, 3, 7 a 16

II.  d o p o r u č u j e
navýšení počtu strážníků Městské policie na území Prahy 3 ze stávajícího počtu 64 na cca 150, jako nezbytné minimum k zajištění kontroly po zavedení I. etapy zóny placeného stání

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. zaslat toto usnesení s přílohou a průvodním dopisem náměstkovi primátora hl. m. Prahy Mgr. Blažkovi
2. J. Plívovi, zástupci starosty ve spolupráci s MUDr. M. Zemanem, zástupcem starosty
2.1. hledat vhodné nebytové prostory pro úřadovny potřebného počtu strážníků Městské policie na území MČ Praha 3

Ing. Bohuslav N i g r i n        Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části

Login