Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady ze dne 4. 2. 2004 č. 91

ke jmenování vedoucího Odboru živnostenského Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části Mgr. Andrey Barešové na jmenování pana JUDr. Petra Říhy do funkce vedoucího Odboru živnostenského Úřadu městské části

II.  j m e n u j e
pana JUDr. Petra Říhu do funkce vedoucího Odboru živnostenského Úřadu městské části s účinností ode dne následujícího po dni doručení tohoto usnesení

Ing. Bohuslav N i g r i n         Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části

Login