Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 642

k rozšíření pracovní skupiny na návrh řešení regenerace a humanizace panelových domů v oblastech ulic Roháčova, Lupáčova a Táboritská

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
rozšíření pracovní skupiny na návrh řešení regenerace a humanizace panelových domů v oblastech ulic Roháčova, Lupáčova a Táboritská o členy Zastupitelstva městské části:
Hurda Pavel
RNDr. Kaprasová Eva, Csc.
Bc. Pecha Ondřej

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části