Usnesení rady ze dne 18. 8. 2004 č. 640

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Sudoměřská 52/893, byt č. 8

Rada městské části

I.  s o u h l a s í

1. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Vašátkova 1014, Praha 9 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Volšovská 861, Sušice za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

3. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s xxxxxxxxxx, Koněvova 199, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

 

II.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části